Methodische info
Wereldoriëntatie methoden

Wereldoriëntatie

Op deze pagina vind je alle informatie over de methoden die horen bij Wereldoriëntatie.  Klik op de gewenste methode voor alle informatie, handig samengevat. Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul dit formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Mocht je een proeflicentie aan willen vragen dan kun je dat eenvoudig doen via de Software bestelmodule in Mijn Reinders account.

Geïntegreerd

Reinders heeft diverse methoden waarbij de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek geïntegreerd worden aangeboden. Dit betekent dat de zaakvakken waar mogelijk in samenhang worden gegeven, zodat de leerstof van de verschillende vakgebieden elkaar kunnen versterken. 

Aardrijkskunde

Het vak Aardrijkskunde laat een kind kennismaken met de wereld om zich heen. Naast de topografische kennis van Nederland, Europa en de Wereld valt er veel meer te leren over onze wereld. Alleen al de verschillende culturen, landschappen, soorten klimaten en de bijbehorende kenmerken zorgen voor een diversiteit aan lesstof. Scholen bieden Aardrijkskunde structureel aan in de groepen 5 t/m 8. Sommige methodes bieden ook materiaal aan voor de groepen 3 en 4 waardoor een eerste kennismaking met wereldoriëntatie wordt gemaakt.

 

Geschiedenis

Het vak Geschiedenis laat een kind kennismaken met de diverse tijdvakken tot aan nu. Denk hierbij o.a. aan tijdvakken als de Grieken en Romeinen, Steden en Staten en Televisie en Computer. Binnen deze tijdvakken is er aandacht voor de bijbehorende kenmerken die het tijdvak zo karakteristiek maken. Diverse onderwerpen zoals hunebedden, VOC, slavernij en de Tweede Wereldoorlog komen uitgebreid aan bod. Daarnaast worden belangrijke historische gebeurtenissen en personen uit de Nederlandse geschiedenis geïntroduceerd. Veelal aan de hand van een verhaal waardoor het kind zich echt terug in de tijd waant. 

Natuur & techniek

Natuur en techniek omvat twee onderdelen. Het onderdeel Natuur bevat alle kennis over planten, mensen en dieren. Zo leren kinderen o.a. over het functioneren van het menselijk lichaam, de leefomgeving van dieren en de voortplanting van planten. Het tweede onderdeel Techniek (en wetenschap) besteedt gericht aandacht aan materialen en natuurkundige verschijnselen als licht, elektriciteit en magnetisme. Kinderen worden uitgedaagd om oplossingen te vinden voor diverse technische problemen. Hierbij staat het onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren centraal.Aan het laden
Aan het laden