Professionaliseren
Methode-implementatie

Methode-implementatiebegeleiding

Waarom een implementatiebegeleidingstraject kiezen?

  • De manier waarop de invoering van de nieuwe methode en bijbehorende werkwijze plaatsvindt is van cruciaal belang.
  • Kwaliteitscontrole, meten van opbrengsten, doorvoeren van noodzakelijk aanpassingen, het verhoogt motivatie om aan de slag te gaan met de nieuwe werkwijze binnen de methode, en daarmee ook de opbrengsten.
  • Een gedegen implementatie zorgt ervoor dat de methode zorgvuldig wordt ingepast in de organisatie.

Een nieuwe methode invoeren?

Maak bij het invoeren van een nieuwe methode gebruik van een gedegen implementatie- traject. Een goede implementatie draagt immers bij aan het succes van de methode. Maak gebruik van een start- of verdiepingstraining waar aandacht wordt besteed aan de didactiek, differentiatie, organisatie, software en meer. Voorafgaand aan een implementatietraject wordt er een telefonisch intakegesprek gehouden. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld om het implementatietraject zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en eisen van de school.

Een implementatietraject

We adviseren om een eerste bijeenkomst te laten plaatsvinden met het hele (gebruikers) team. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte van alle basisprincipes van de methode.


Vervolgbijeenkomsten

Daarnaast is het mogelijk om een tweede en derde bijeenkomst plaats te laten vinden. Tijdens deze vervolgbijeenkomsten kan bijvoorbeeld specifiek aandacht worden besteed aan de software bij de methode of juist een verdieping op de eerste bijeenkomst.


Klassenbezoeken

Het is ook mogelijk om tijdens het implementatietraject klassenbezoeken te plannen. Er komt een adviseur in de klas de les observeren en zal de les daarna nabespreken.


Methodepagina’s

Bekijk alle methodes via onze methodepagina’s.  


Meer informatie

Heb je vragen over een methode-implementatietraject? Wil je verdere informatie over de diverse methodes? Neem dan contact met ons op.
Aan het laden
Aan het laden