Professionaliseren
Implementatie trainingen rekenen

Implementatie van de nieuwe rekenmethode

Van een goede start naar een optimaal gebruik!

Hoe zorg je er als team voor dat je de nieuwe rekenmethode die je hebt aangeschaft succesvol implementeert in de groep? Hoe maak je de methode passend bij de manier van werken op je school en waar moet je rekening mee houden?

Een goede invoering van een nieuwe methode vraagt om kennis van de achtergronden en keuzes die gemaakt zijn door de auteurs en de uitgever van de methode. Een goed doordacht implementatietraject bij de invoering helpt om de methode in te zetten zoals deze is bedoeld, waardoor er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden van de methode. Dit zal bijdragen aan het succes van de methode.

Het doel van de implementatietraining

 • De methode gebruiken conform de bedoeling van de auteurs / uitgever
 • Effectief kunnen starten met de methode
 • Oriëntatie op de ins en outs van de methode
 • Implementatie van de methode zo soepel mogelijk laten verlopen

De inhoud van de bijeenkomsten

Een implementatietraject bestaat uit drie bijeenkomsten:


Startbijeenkomst          

 • Organisatie van de methode
 • Toetsing
 • Lesmodellen / opbouw van de lessen
 • Differentiatie
 • Software
 • Volgen van de leerlingen
 • Materialen

Verdiepingsbijeenkomst 1

 • Verdieping basisstrategieën
 • Verdieping t.a.v. het instructiemodel
 • Differentiatie (de zwakkere rekenaar, de sterke rekenaar, de excellente rekenaar)

Verdiepingsbijeenkomst 2

 • Opbrengsten
 • Automatiseren basisvaardigheden
 • Meten, tijd en geld
 • Instroom groep 3
 • Schoolafspraken
In de drie bijeenkomsten wordt het team meegenomen van een goed start met de nieuwe methode naar een optimaal gebruik!


Uitbreiden van de implementatietraining

Het is mogelijk om de implementatietraining uit te breiden met bijvoorbeeld klassenconsultaties en/ of een vervolgbijeenkomst om bijvoorbeeld afspraken te borgen, de leerresultaten te analyseren of het eerste invoeringsjaar te evalueren.

Wizz Scholing

Voor het uitvoeren van de reken implementatietrainingen werken wij samen met Wizz Scholing. Wizz Scholing is specialist op het gebied van nascholing.

Methodepagina’s

Bekijk alle reken methodes via onze methodepagina’s.  


Meer informatie

Heb je vragen over het rekenimplementatietraject? Wil je verdere informatie over de diverse methodes? Neem dan contact met ons op via reinders@wizz-scholing.nl of bel naar 06 - 37 60 45 20 (Wizz Scholing)


Aan het laden
Aan het laden