Over Reinders

Do not delete this link

Value-based projectmanagement - Scherpte en focus aanbrengen in complexe projecten

Details
*** WINNAAR VAN DE OOA-PRIJS 2013 *** Orde en chaos Complexe projecten lijken eerder chaotisch te verlopen dan ordelijk. Planningen worden niet gehaald, van beheersing is geen sprake en conflicten zijn eerder regel dan uitzondering. Zie dan je opdrachtgever nog maar eens tevreden te houden. Maar in die chaos is weldegelijk orde te herkennen. Het is gewoon een kwestie van anders kijken. Value-based Project Management helpt je daarbij. Onzekerheden, vaagheden en innovaties Dit boek beschrijft het managen van complexe projecten die veel onzekerheden, vaagheden en innovaties in zich hebben. Een project is hierbij een onderdeel van een hoger doel. Er worden elf interventies voor een project behandeld, die zowel op aanpak als leiderschap slaan: Project's Eleven. Na ieder hoofdstuk in deel een worden in een apart kader vragen gesteld over de betreffende interventie. Project's Eleven Vanuit het perspectief van het chaosdenken worden je in dit boek elf interventies aangereikt. Waarden Hogere doel Projectvisie Ontwikkelbenadering Vertrouwen Transformationeel leiderschap Zelforganisatie Creativiteit Gebruikersparticipatie Belanghebbendendialoog Resultaatgericht Robuust en flexibel Door te investeren in Project's Eleven maak je jouw project robuust en flexibel genoeg om te kunnen reageren op onverwachte en geplande gebeurtenissen. Want, alhoewel een stabiele omgeving zou helpen in het beheersen van een project, de werkelijkheid is echt anders. Visie, transparantie en vertrouwen De elf interventies zorgen ervoor dat je orde in de chaos ziet. Gebaseerd op onder meer visie, transparantie en vertrouwen kun je elk complex project laten groeien in projectvolwassenheid. Zo maak je niet alleen je opdrachtgever blij, maar is iedere betrokkene er trots op te mogen bijdragen aan dit chaosproject! Opbouw in delen Het boek is verdeeld in drie delen. Het eerste deel behandelt de vraag: wat is valued-based management? Deel twee gaat in op de context van complexe projecten en deel drie is een verdere uitwerking daarvan. In aparte kaders zijn nadere toelichtingen gegeven. Achterin zijn een literatuurlijst, referenties en een overzicht van gebruikte bronnen opgenomen, naast een verklarende begrippenlijst en een register. Voor wie? Value-based Project Management is voor alle betrokkenen bij complexe projecten: opdrachtgevers, projectmanagers, directie, projectwerkers en hun ondersteuners.
Verschijningsdatum
28-9-2017
ISBN
9789024421985
Artikelnummer: 9789024421985