Over Reinders

Do not delete this link

De Arbonavigator

Ad Boesten - Paperback / softback - 69 pagina's
Details
Voor het uitvoeren van controles en het opstellen van een risico-inventarisatie is een lijst van aandachtspunten doelmatig, omdat het werken met de letterlijke wettelijke bepalingen en de voorschriften omslachtig is en in de praktijk niet doenlijk. De Arbonavigator biedt diverse voordelen: â ¢ Preventiemedewerkers, arbodeskundigen en managers zijn in staat in elke fase van de risicobeheersing en op elk gewenst niveau van de organisatie de verplichtingen te kennen omdat de wettelijke eisen herkenbaar zijn. â ¢ Het is eenvoudig om te bepalen welke onderwerpen gelet op de wetgeving moeten worden betrokken binnen een inventarisatie of controle. â ¢ Aansluiting tussen maatregelen en wettelijke vereisten wordt optimaal bevorderd want in het advies voor te nemen maatregelen kan worden aangegeven welke wettelijke bepaling leidt tot welk in te zetten beheersinstrument. â ¢ Gebruikers kunnen op maat controlelijsten samenstellen waarin ieder checkpunt gekoppeld is aan een specifieke bepaling uit de wetgeving en zodanig dat de lijsten dekkend zijn voor de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Van deze auteur verscheen ook: Veilig en gezond werk.
Verschijningsdatum
16-10-2014
ISBN
9789402110210
Artikelnummer: 9789402110210