Over Reinders

Do not delete this link

Veilig en gezond werk

Ad Boesten - Paperback / softback - 144 pagina's
Details
Dit boek gaat over veilige en gezonde omstandigheden, objecten en menselijk gedrag en over wat aan het falen van een of meer van deze aspecten kan worden gedaan. Veiligheid en gezondheid bij het werk realiseren en onderhouden vereist andere kennis en ervaring dan de kennis die nodig is voor het primaire proces van een bedrijf of instelling. Op eigen kracht de doelvoorschriften uit de wetgeving vertalen in maatregelen zou arbeidsintensief zijn en weinig zekerheid van wetsnaleving bieden. In dit boek is gekozen voor concrete handreikingen aan managers, preventiemedewerkers en arbodeskundigen in de vorm van modellen, doelen, plannen en uitgewerkte voorbeelden. Zo wordt afstemming tussen te nemen maatregelen en wettelijke vereisten optimaal bevorderd. Aan de basis van deze leidraad staat knowhow uit jarenlange ervaring en het gebruik van gezaghebbende publicaties van de inspectie I-SZW (Arbeidsinspectie). De auteur maakt gebruik van meer dan 20 mensjaar ervaring in arbobeleid, -advisering en wetstoepassing. Dat houdt in dat men in de praktijk de wet naleeft wanneer men de maatregelen neemt die geadviseerd worden. Zie ook De Arbonavigator van deze auteur.
Verschijningsdatum
7-10-2014
ISBN
9789402110081
Artikelnummer: 9789402110081